Algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene voorwaarden van Wereldtickets.nl
Wanneer u een reservering maakt, dan gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden.

1. Reserveringsopdracht
Wereldtickets.be verzorgt reserveringen voor losse vliegtickets, hotelkamers, huurauto’s en verzekeringen. Door uw reservering online, per e-mail of telefonisch te maken geeft u Wereldtickets.be de opdracht te bemiddelen tussen u en de gekozen dienstverlener. Wereldtickets.be brengt daarop een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Wereldtickets.be is zelf geen partij in de gemaakte overeenkomst.

Nadat u uw reservering heeft bevestigd, is het niet meer mogelijk deze te herroepen. Het zogenaamde wettelijke herroepingrecht is niet van toepassing op de diensten voor logies en vervoer. De overeenkomst tussen u en de gekozen dienstverlener kunt u deswege niet kosteloos ontbinden.

 


Op de diensten waarbij Wereldtickets.be bemiddelt zijn de leveringsvoorwaarden van de betreffende dienstverlener van kracht, zoals de luchtvaartmaatschappij, autoverhuurder en hotelier. Deze voorwaarden worden u aangeboden door de dienstverlener en zijn op verzoek vrij te verkrijgen. Wereldtickets.nl is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de diensten die via bemiddeling van Wereldtickets.nl worden gereserveerd. Een correcte afhandeling van de reservering valt echter wel onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlening van Wereldtickets.be

 


U bent als (hoofd)boeker zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Tevens bent u zelf verantwoordelijk om voor en ten tijde van uw reis over de correcte en geldige reisdocumenten te beschikken (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Een geldig visum kan ook verplicht zijn ten tijde van een tussen- of overstap in een ander land. Houdt u hier rekening mee, aangezien u ook hier zelf verantwoordelijk voor bent. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet in bezit hebben van de juiste reisdocumenten kunnen niet op Wereldtickets.nl worden verhaald. Meer informatie over benodigde reisdocumenten vindt u op www.visum.nl.

 


De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Wereldtickets.nl te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

2. Betaling
2.1 Directe betaling
U kunt bij Wereldtickets direct betalen via iDEAL of creditcard (Mastercard, Visa). Via deze betalingswijzen ontvangen wij het bedrag direct. Om creditcardfraude te voorkomen dient u het correspondentie adres op te geven van de bij de bank bekende adresgegevens van de creditcard houder. In sommige gevallen zullen wij u aanvullende informatie vragen omtrent de creditcard. Hierbij kunt u denken aan het toesturen van een kopie van het paspoort en een kopie van de creditcard.

3. Levering
3.1 Uw vliegtickets ontvangt u nadat de betaling van uw reservering door Wereldtickets.be is ontvangen. Op werkdagen ontvangt u binnen 48 uur uw elektronische ticket(s) op het door u opgegeven e-mailadres.
3.2 Wereldtickets.nl houdt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen 48 uur (gedurende werkdagen) te herroepen op tarieven zoals deze zijn afgegeven op de website, per e-mail of telefonisch. Dit kan bijvoorbeeld komen door onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen (security taxes) of door computerstoringen. Indien het totaalbedrag van uw reservering hierdoor onverwacht hoger uitvalt, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd. Tevens heeft u de vrije keuze de reservering alsnog definitief te maken door het prijsverschil bij te betalen.

 

3.3 De diensten met betrekking tot logies en vervoer zijn uitgesloten van het herroepingrecht. Aan wijzigingen en annuleringen van uw gemaakte boeking zijn kosten verbonden. Dit geldt tevens in gevallen waarbij de reservering definitief is, maar er nog geen vliegtickets zijn uitgegeven. Voor wijzigingen of annuleringen wordt minimaal 30 euro in rekening gebracht, bovenop de wijzigingskosten van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Indien de tariefsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij het toelaten dat restitutie mogelijk is, ontvangt u het door u betaalde vliegtarief, of een gedeelte daarvan, retour. De meeste vliegtarieven kennen echter annuleringskosten van 100%, wat betekent dat terugbetaling van het betaalde tarief niet mogelijk is. Dit is altijd het geval bij tarieven van prijsvechters (lowcost airlines).

 


4. Aansprakelijkheid
4.1 Wereldtickets.nl zal bij haar werkzaamheden als bemiddelaar c.q. tussenpersoon de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
4.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Wereldtickets.nl geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener, noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners verstrekte informatie. Wereldtickets.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor fotos, folders en ander voorlichtingsmateriaal. Op de producten van de dienstverlener zijn de algemene- en/of leveringsvoorwaarden van de betreffende dienstverlener van kracht, zoals de luchtvaartmaatschappij, de hotelketen of autoverhuurder.
4.3 Indien Wereldtickets.be zelf toerekenbaar tekort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.
4.4 Wereldtickets.be is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door de directie van Wereldtickets.be

5. Reisinformatie en wijzigingen
Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging aanbrengt in uw reisschema. De luchtvaartmaatschappij is gerechtigd om dit op ieder moment te doen. Uit service oogpunt worden deze schemawijzigingen door Wereldtickets.nl spoedig, in ieder geval voor vertrek van de vlucht, doorgestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres. Wereldtickets.nl is niet aansprakelijk ingeval e-mails of telefonische correspondenties u niet of niet tijdig bereiken.

Informatie met betrekking tot uw actuele reisschema is vrij beschikbaar via de website https://www.virtuallythere.com/. Wereldtickets.be adviseert u daarom om minimaal 2 dagen voor uw vertrek deze website te raadplegen, zodat u direct kennis neemt van mogelijke wijzigingen in uw vluchttijden, en vluchtroutes. Indien u vliegt met een low-cost maatschappij, adviseren wij u de website van betreffende low-cost maatschappij te bezoeken. Mogelijke schemawijzigingen worden tevens door Wereldtickets.be per e-mail aan u doorgestuurd. De actuele reisinformatie van uw vlucht zijn ook beschikbaar via Teletekst en Schiphol Inlichtingen, telefonisch op 0900-0141 (€0,40 per minuut) en online via www.schiphol.nl.

6. Annuleren / wijzigen
Een geboekte reservering mag geheel gewijzigd worden door de hoofdboeker. Een medereiziger mag alleen diens eigen gegevens wijzigen of diens vlucht annuleren. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, worden ook 30 euro administratiekosten per persoon per gebeurtenis in rekening gebracht.

Ieder verzoek tot wijziging of annulering van bevestigde reserveringen dient per e-mail te worden ingediend. Dit is mogelijk tot uiterlijk 2 werkdagen voor vertrek. De kosten worden altijd door Wereldtickets.nl aan u als opdrachtgever overlegd. Deze annulering dient te geschieden door de hoofdboeker, dan wel door de medereiziger, waarbij de medereiziger enkel zijn of haar eigen reis kan wijzigen / annuleren. Het annuleringsverzoek is van kracht zodra u een ontvangstbevestiging van Wereldtickets.nl ontvangen heeft. Het annuleren of wijzigen van uw vliegticket brengt nagenoeg altijd kosten met zich mee. Luchtvaartmaatschappijen brengen vrijwel altijd annulerings- of wijzigingskosten in rekening als de reeds bevestigde reservering door de opdrachtgever wordt herzien. Deze precieze tariefsvoorwaarden worden ook altijd online getoond in stap 3 van het boekingsproces van Wereldtickets.nl. De meeste vliegtarieven kennen een annuleringsfee van 100 %, wat betekent dat u bij het annuleren van uw vlucht geen geld retour ontvangt van de luchtvaartmaatschappij.


Wanneer u als hoofdboeker of als medereiziger een annuleringsverzekering heeft afgesloten en volgens de voorwaarden van deze afgesloten annuleringsverzekering annuleert, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij uw annuleringskosten. Het te restitueren bedrag wordt dan aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen.

 

 

Indien u als opdrachtgever geen annuleringsverzekering heeft afgesloten of niet volgens de voorwaarden van deze verzekering annuleert, dan komen de annuleringskosten voor uw rekening. Indien de annuleringskosten op het ticket niet 100% zijn, zal Wereldtickets.nl het ticket voor (gedeeltelijke) restitutie indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Het ticket (dit geldt niet voor electronische tickets) dient binnen 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter annulering te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en kan er géén restitutie meer worden verleend. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. De duur van het restitutieverzoek kan verschillen. De gemiddelde duur van uitsluitsel van de luchtvaartmaatschappij bedraagt 6 tot 12 weken. In sommige gevallen duurt dit aanzienlijk langer (6 tot 12 maanden).

Indien er sprake is van restitutie op uw vliegtickets conform de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, dan betreft dit het bedrag aan vliegtickets inclusief luchthavenbelasting, maar exclusief de bemiddelings- c.q. reserveringenkosten, tickettoeslagen en eventuele overige produkten die u bij of via bemiddeling van Wereldtickets.nl heeft gekocht.

7. Leveringsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen
In het kader van advies en informatieverstrekking vindt u hieronder enkele belangrijke leveringsvoorwaarden aan die alle luchtvaartmaatschappijen hanteren:

7.1 Verplicht reisschema
Van een retourticket kunt u niet enkel de terugreis gebruiken: Als u geen gebruik maakt van de heenreis, dan wordt automatisch uw terugreis geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij! U bent als reiziger dus niet gemachtigd in te stappen bij een luchthaven waar u een overstap maakt. U dient zich te allen tijde te houden aan het reisschema zoals deze aan u is bevestigd (door Wereldtickets.nl).
7.2. Leeftijden van kinderen en babys.
Kinderen zijn 2 t/m 11 jaar en babys 0 t/m 1 jaar op tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens reis 2 jaar wordt kunnen afwijkende tarieven gelden, bel hierover onze helpdesk).
7.3 Vervoersplicht.
Een luchtvaartmaatschappij heeft een vervoerplicht om passagiers met geldige tickets en reisdocumenten te vervoeren van en naar bestemmingen zoals gereserveerd. De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht tot het leveren van maaltijden tijdens, voor of na de vlucht. Het is afhankelijk van uw bestemming en de (charter)maatschappij waar u mee vliegt, of maaltijden en drankjes wel of niet aangeboden worden op de vlucht. Indien er geen gratis consumpties geserveerd worden aan boord, heeft u vaak wel de mogelijkheid om tijdens de vlucht snacks en drank te kopen. Dit is voor uw eigen rekening. Tevens is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een hotelovernachting aan te bieden op een overstap bestemmingen in geval van lange overstaptijd.

8. Geschillen
Klachten over een door Wereldtickets.be gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij de Wereldtickets.be klantenservice worden ingediend. Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij. U krijgt binnen twee weken antwoord op uw e-mail.


9. Low-costmaatschappijen
U dient er rekening mee te houden dat u bij de meeste low-costmaatschappijen extra moet betalen voor het meenemen van bagage. De meeste lowcostmaatschappijen geven geen restitutie wanneer u uw ticket annuleert. Het is in sommige gevallen echter mogelijk om tegen bijbetaling en een eventueel tariefsverschil het ticket te wijzigen.


10. Vertrekbelasting
Sommige luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kennen lokale vertrekbelastingen, met name in het Verre Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen low-costmaatschappijen of lijndienstmaatschappijen. Deze vertrekbelastingen worden niet door Wereldtickets.nl geheven, maar apart op de vertrekluchthavens in opdracht van de lokale overheden.